Categories
九龍 行山 行山路線 跑步

極速登頂睇日落? 快閃九龍東平山

時常想像香港會否有個地方,好似日本卡通片般,幾個男生在學校的後山中建立自己的秘密基地。在九龍東的平山,我覺得是其中一個有潛質的地方。